English

LSP College aims to reach its goals by using highly qualified staff. Several leading professors have already committed in supporting our college.

Subsequently we feel connected to charities and therefore aim with all our activities, where possible, to contribute to humanitarian causes in the Arabic World. We at present have close connections to Stichting de Herder which manages an orphanage in Iraq. The keywords of our mission are: helping each other, quality, respect and opportunities for everybody on his or her own level.

 

Nederlands

LSP College tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het inzetten van zeer hoogwaardig gekwalificeerd personeel. Zo heeft een aantal zeer bekende en vooraanstaande professoren hun medewerking toegezegd.

Wij zetten de nieuwste digitale hulpmiddelen in. Wij doen dit altijd met verstand en beleid. 

Wij voelen ons nauw verbonden met charitatieve projecten en zullen bij onze activiteiten -daar waar mogelijk- proberen een bijdrage te leveren aan humanitaire zaken in de Arabische wereld.

Zo liggen er goede contacten met Stichting De Herder die bijv. een weeshuis in Irak exploiteert.

De sleutelbegrippen van onze missie zijn: elkaar helpen, kwaliteit, respect en kansen voor iedereen op zijn of haar eigen niveau.

Share
90877