English

We would like to offer our courses to people from Europe as well as from the Arab world, in particular from Iraq. Despite the unstable political situation and circumstances in the Middle-East, parents would want the best for their children.

The economic market is globalizing more and more and language skills continue to become increasingly significant for individuals, employees, governments and in businesses which continue to think and act more internationally.

LSP College is open to people from all ages and levels, with special attention for:

1. People who want to learn Arabic, Dutch, Spanish, French or English for special purposes.

2. People who want to improve their Arabic, Dutch, Spanish, French or English in order to advance themselves and receive better job perspectives.

3. Children below 18 years of age who want to learn Arabic, Dutch, Spanish, French or English.

4. Migrants for whom not sufficiently mastering the language is an obstacle to fully participate in society.

5. We also offer courses related to ICT, social media and training for job interviews.

 

Nederlands

We bieden onze cursussen aan aan mensen uit Europa zowel als mensen uit de Arabische wereld, voornamelijk uit Irak. Ondanks de onstabiele politieke situatie in het Midden-Oosten, willen ouders het beste voor hun kinderen. De economie globaliseert meer en meer en taalvaardigheden worden steeds belangrijker for individuen, werknemers, overheden en bedrijven welke steeds vaker op internationaal niveau denken en handelen.

LSP College is open voor mensen van alle leeftijden en levels, met een special focus op:

1. Mensen die Arabisch, Nederlands, Spaans, Frans of Engels willen leren voor specifieke doeleinden.

2. Mensen die hun Arabisch, Nederlands, Spaans, Frans of Engels willen verbeteren voor betere baanperspectieven.

3. Kinderen onder de 18 jaar die Arabisch, Nederlands, Spaans, Frans of Engels willen leren.

4. Migranten voor wie het niet voldoende beheersen van de taal een obstakel is om volledig te participeren in de maatschappij.

5. We bieden ook cursussen aan omtrent ICT, sociale media en sollicitatie vaardigheden.

Share
90876